Jestem absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Od początku w kręgu moich zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo karne. Pracę magisterską pod tytułem „Kontratyp ryzyka uprawiania sportu jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu” napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Mozgawy.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem od pracy w Sądzie, gdzie w latach 2011-2012 r. byłem zatrudniony jako referent oraz protokolant w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie, kolejno w IX i IV Wydziale Karnym.

Praktykę w Kancelarii Adwokackiej rozpocząłem w 2012 roku.
Aplikację adwokacką odbyłem pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adwokata Stanisława Estreicha.
W ramach pracy w Kancelarii zdobyłem  doświadczenie między innymi w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa gospodarczego, z tymi gałęziami prawa związana jest głównie moja działalność i praktyka.

Od maja 2015r., komentuję, opiniuję tematy prawne i sprawy sądowe, jak również piszę felietony prawnicze dla Kuriera Lubelskiego.