W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną i reprezentację w następujących rodzajach spraw:

  • Prawo karne
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo handlowe
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo administracyjne
  • Prawo przewozowe

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju, na każdym etapie postępowania, przed Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej.

Adwokat Piotr Pietraszko udziela indywidualnych porad prawnych, jak również sporządza na potrzeby klienta kompleksowe opinie prawne.